Jouw studentonderzoek
doe je bij Auris

Ben je bachelor of masterstudent en zoek je een plek om je (afstudeer)onderzoek te doen? Auris geeft jou de mogelijkheid om aan te sluiten bij één van de lopende Auris-onderzoeksprojecten of eventueel een eigen onderzoeksvoorstel in te dienen.

Auris biedt jou

  • de mogelijkheid om mee te draaien in een professionele organisatie met veel expertise
  • de mogelijkheid onderzoek te doen dat inhoudelijk aansluit op de in jouw studie verworven kennis en vaardigheden
  • de mogelijkheid tot het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek waar behoefte aan is binnen de organisatie
  • de mogelijkheid om een eigen onderzoeksvraag aan te bieden
  • inhoudelijke en organisatorische begeleiding

Auris vraagt van jou

  • bevlogenheid en interesse voor de hulpvraag van de cliënten van Auris
  • een proactieve houding in het uitvoeren van het onderzoek
  • een stage- of onderzoeksplan
  • het ondertekenen van een stage- of onderzoeksovereenkomst en het aanvragen van een VOG
  • het presenteren van je bevindingen uit het onderzoek: in ieder geval binnen Auris, maar dit kan bijvoorbeeld ook op een Nederlands congres. Je kunt eventueel ook een (populair-) wetenschappelijke publicatie in een vakblad verzorgen.
Onderzoeksvragen/ -onderwerpen

Onderzoeksvragen/ -onderwerpen

Het onderwerp van je afstudeeronderzoek dient te passen binnen de focus van Auris voor het wetenschappelijk onderzoek (taalonderzoek bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen). Dit staat uitgebreider beschreven op de pagina ‘Onderzoeksambitie’.

Solliciteren

Solliciteren

Stuur een motivatiebrief met een onderzoeksvraag/-onderwerp en de periode waarin je je onderzoek wilt uitvoeren naar vacatures@auris.nl. Doe daarbij een CV waarin je aangeeft welke opleiding en ervaring je hebt en welke (onderzoeks)vakken/cursussen je hebt gevolgd. Voor afstudeeronderzoeken die starten in februari moet een aanvraag vóór 1 december binnen zijn. Voor afstudeeronderzoeken die starten in september moet je aanvraag vóór 1 juli binnen zijn. Voor aanvang van het afstudeeronderzoek vindt er een gesprek plaats.

Voor stageplaatsen zonder onderzoek is het mogelijk een open stagesollicitatiebrief te richten aan vacatures@auris.nl.